bərkitmək

bərkitmək
f.
1. Bağlamaq, örtmək; qapamaq, qıfıllamaq. Qapını bərkitmək. Darvazanı bərkitmək. – <Sübhanverdizadə> əllərini stola dayayıb ayağa qalxdı, qapıları açıb baxdı və arxadan örtüb bərkitdi. S. R.. // Bir şeylə bağlayaraq, mıxlayaraq, calayaraq, yapışdıraraq, bənd edərək, ilişdirərək, keçirərək, buraraq möhkəmləndirmək. İlgəkləri bərkitmək. Vinti burub bərkitmək. Sınıq yeri iplə bağlayıb bərkitmək. Taxtaları mıxlayıb bərkitmək. Şəkilləri divara vurub bərkitmək. – Biri texnik motorların vintlərini bərkidir. S. Rüst.. // Bağlamaq. Gündə bir pulsuzu qəssab əcəl darə çəkər; Bərkidər əl-ayağın, üstünə qəddarə çəkər. M. M..
2. Möhkəmlətmək; möhkəm, alınmaz, keçilməz hala gətirmək. <Vaqif:> Xan, . . bu vəziyyətdə dolaşmamaq üçün vasitə çoxdur: hələlik Qalanı bərkitmək lazımdır. Ç.. <Qızıl Arslan:> Buna görə də daxildəki düşmənlərlə mübarizəyə başlamadan əvvəl, sərhədləri bərkitmək lazımdır. M. S. O..
3. Cismən və ruhən möhkəmləndirmək, qüvvətləndirmək, sağlamlaşdırmaq. Günəş, hava, su bədənimizi bərkidən mühüm amillərdir. – <Kəyan> bununla da əsgərləri ilə birlikdə həm də öz əsəblərini bərkitmək istəmişdi. Ə. Ə..
4. İsrar etmək, inad göstərmək, sözünün üstündə durmaq. <Cəbi:> Yüz manat az pul deyil. . Bir az bərkitsən, bəlkə üç yüz də verər. N. V..
5. Sürətini artırmaq, yeyinlətmək.
6. Şiddətlənmək, güclənmək, bərkimək. Çiskin bərkidirdi. Sol tərəfdə neçə qara keçəli alaçıq görünürdü. R. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bərkitmə — «Bərkitmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmlətmək — f. 1. Möhkəm etmək, davamlı hala salmaq; bərkitmək. Düyünü möhkəmlətmək. Vinti burub möhkəmlətmək. – <Kamran:> Qırılan zəncirləri bir də möhkəmlətmək olmaz. H. N.. 2. Müdafiə qüvvəsini artırmaq; alınmaz, keçilməz, möhkəm hala gətirmək;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərgino — (İsmayıllı) damın üstünə tökülən torpağı bərkitmək üçün istifadə olunan kötük, alət. – Yağış bərkitməmiş, a uşağlar, çıxu:z gərginonan damın üssün hamarru: z …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mıxlamaq — f. 1. Mıx çalmaq, mismarlamaq, mıx vurmaq, mıx vurub bərkitmək. Qapını mıxlamaq. Taxtanı mıxlamaq. – İki nəfər uşaq əldə çəkic hazır yeşiklərin qapağını mıxlayırdı. M. C.. 2. məc. Möhkəm vurmaq, vurub bərkitmək. Mıxlayıb sanki günəş istisini yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sementləmək — f. 1. Sement məhlulu tökmək, sementlə malalamaq, üzərinə sement çəkmək, sementlə örtmək. Divarı sementləmək. Səkini sementləmək. 2. tex. Sementlə bərkitmək, aralarını sementlə doldurub möhkəmləndirmək. <Xanmurad:> Sementlədiyimiz bəndi su… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ştativ — is. <alm.> 1. Fotoqrafiya, geodeziya və s. aparatlarını bərkitmək üçün açılıbbağlanan üçayaqlı səyyab vasitə. 2. ıLaboratoriya aparatı və qablarını bərkitmək üçün şaquli dayaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • torpaqbərkidən — sif. Torpağı bərkitmək üçün istifadə edilən. Torpaqbərkidən maşın. // İs. mənasında. Torpağı basıb bərkitmək üçün maşın. Yeni markalı torpaqbərkidən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təpcək — is. 1. Təpilmiş və ya yumşaq torpağı bellə döyəcləyib bərkitmə. Təpcək vurmaq – torpağı bellə döyəcləyib bərkitmək. Arx qazanda <Gülşən> kimi təpcək vuran olmazdı. Ə. Vəl.. 2. Tüfəngin döşə dirənən (təpən) hissəsi; dibçək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • damdaşı — (Ordubad) damın üstünə tökülən torpağı bərkitmək üçün daş (alət). – Damdaşı dolandırram bərk olsun …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • damdöən — (Zəngilan) damın üstünə tökülən torpağı bərkitmək üçün ağac alət. – O damdöəni gəti ma:, çıxıram əvin üsdün döəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”